Кратки разяснения относно по-важните моменти, за които всеки Администратор на лични данни следва да е информиран, за да приведе дейността си в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

PDF

I. Общи положения

В края на месец май 2019г. ще се навърши една година от влизане в сила и прилагане на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Към настоящия момент голяма част от администраторите на лични данни не са привели дейността си в съответствие с изискванията на Регламента, а тепърва Комисията за защита на лични данни (КЗЛД) започва да прави проверки, както по сигнали и жалби, така и по своя инициатива. Цялата публикация „Кратки разяснения относно по-важните моменти, за които всеки Администратор на лични данни следва да е информиран, за да приведе дейността си в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)“